Missie en doelstelling

Missie en doelstelling van Vechtdal Producten

Het belangrijkste doel:
Meerwaarde creëren voor de leden. Door het lidmaatschap staan zij in verbinding met bedrijven die de zelfde doelen op het gebied van promotie, marketing en kwaliteit hebben. Worden ze meegenomen in bredere promotie activiteiten, zijn ze als groep voor de consument herkenbaar en worden ondersteund bij vraagstukken met betrekking tot hun bedrijfsontwikkeling en mogelijke samenwerkingsvormen.

Vechtdalproducten zijn algemeen bekend en staan voor vertrouwen in de herkomst en kwaliteit van de producten en het productieproces. Daarvoor verlenen wij een keurmerk aan het producerende bedrijf, aan het verwerkende en leverende bedrijf en aan de horeca die Vechtdalproducten op de kaart heeft staan. Wij zetten in op promotie/marketing en kwaliteit.

Kwaliteit
Algemeen, binding met de streek.

Tot het Vechtdal gebied worden gerekend de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst, Zwolle (RBT-gebied). Dat betekent dat alle bedrijven die in dit gebied werkzaam zijn en zouden willen aansluiten in principe welkom zijn wanneer zij voldoen aan de criteria. Het product behoort geteeld of gegroeid te zijn in de streek. In geval van bewerkte producten moeten de kenmerkende hoofdbestanddelen uit het gebied komen. De verbinding met de streek is van belang. Het verhaal moet begrijpelijk, aansprekend en traceerbaar zijn.

In geval calamiteit, bijvoorbeeld door een misoogst, mag het product eenmalig van buiten de streek worden betrokken. Dat moet dan ook helder worden gecommuniceerd. De producten   worden in principe ook verwerkt in de streek, tenzij vanwege technologie of schaalgrootte verwerking buiten de streek noodzakelijk is. Er moet dan wel continue gezocht worden naar oplossingen binnen de streek. Het is ook de wens de producten als eerste binnen de streek af te zetten. Afzet buiten de streek is uiteraard prima wanneer de productieomvang daar aanleiding toe geeft.

Uitgangspunten en criteria
Wij hanteren de Slow Food criteria: Good, Fair, Clean. Dit principe kent de volgende uitgangspunten:

 • waardering van kwaliteitsvoedsel dat van nature rijk is aan aroma’s en smaakstoffen;
 • duurzame productie met respect voor mens, dier en milieu;
 • bescherming van authentieke productiewijzen, uitzonderlijke producten en gastronomisch erfgoed;
 • Stimulering van lokale economieën en voedselgemeenschappen.

In de uitwerking betekent dit voor de producenten:

 • Goed
  • Smaakvol;
  • Streekgebonden;
  • Product van hoge en permanente kwaliteit;
  • Welzijnsvriendelijk voor dieren (voldoende mogelijkheden om te bewegen en natuurlijk gedrag te vertonen);
  • Product versterkt het imago van de streek.
 • Eerlijk
  • Betrouwbare informatie over herkomst, samenstelling, productiewijze is beschikbaar;
  • Eerlijke prijs aan teler, medewerker, transporteur en voor de consument;
  • Geeft blijk van een eerlijke, betrouwbare manier van samenwerken;
  • Goede arbeidsomstandigheden.
 • Puur

Uiterste inzet op zo min mogelijk gebruik als het gaat om:

 • Antibiotica (alleen curatief);
 • Chemische gewasbescherming;
 • Chemische meststoffen.

In de uitwerking betekent dit voor de verkooppunten:

 • Goed
 • Bedrijf versterkt imago van de streek;
 • Heeft tenminste vier van de volgende vijf productgroepen: groente\fruit, zuivel, vlees, dranken, graan in het pakket;
 • Kent de achtergrond van de gevoerde producten en zorgt ervoor dat het verhaal achter het product wordt verteld;
 • Het Vechtdalproduct wordt gepromoot.
 • Eerlijk
  • Betrouwbare informatie over herkomst en kwaliteit product\grondstof is beschikbaar;
  • Eerlijke prijs( aan teler, medewerker, transporteur en voor de consument);
  • De verantwoordelijke is een betrouwbare en eerlijke samenwerker;
  • Goede arbeidsomstandigheden.
 • Puur
 • Het product wordt op herkenbare en smaakvolle manier verwerkt en aangeboden.

Toelatingsprocedure

 1. Bedrijven geïnteresseerd in lidmaatschap geven dit te kennen bij de secretaris;
 2. Hiermee is dit bedrijf aspirant-lid;
 3. Het bestuur beoordeelt dit bedrijf en de producten aan de hand van de uitgangspunten en criteria;
 4. Het bestuur besluit over het lidmaatschap van het aspirant-lid;
 5. Wanneer er bespreekpunten zijn, neemt één van de bestuursleden contact met betrokkene op.
 6. De secretaris bevestigt lidmaatschap of afwijzing aan het aspirant-lid.

Procedure borging

 1. Ieder jaar wordt een zelfbeoordelingscheck uitgevoerd. De bedrijven wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden en te mailen naar de secretaris;
 2. Het bestuur beoordeelt de resultaten per bedrijf en als geheel en bericht daarover aan de leden;
 3. Wanneer daartoe aanleiding is, zal een gesprek met betrokkene plaatsvinden;
 4. Wanneer het lid niet meer aan de gestelde criteria voldoet, wordt het lidmaatschap beëindigd en mag betrokkene het keurmerk niet meer gebruiken in zijn bedrijfsuitingen.

Download hier het aanvraagformulier Vereniging Vechtdal Producten in PDF document en stuur het ondertekend retour naar info@vechtdalproducten.nl.

Getekend, bestuur Vereniging Vechtdal Producten.